Audit Sistem Informatic

Analiză și evaluare

completă a sistemului;

Elaborarea strategiei pentru

optimizarea sistemului.

AccelerIT - Audit Sistem Informatic Audit Sistem Informatic

De ce AccelerIT?

AccelerIT, prin experienţa consultanţilor săi, efectuează auditul IT, proces ce are ca scop evaluarea infrastructurii software utilizate în cadrul unei firme şi reprezintă primul pas în identificarea raportului dintre nevoile beneficiarului şi starea actuală a infrastructurii. Procesul de audit implică inventarierea infrastructurii IT, a modalităţii de utilizare a software-ului existent şi modalitatea de licenţiere a acestuia. În urma acestui proces se elaborează un document ce evidențiază configuraţia actuală a sistemului informatic şi soluțiile pentru satisfacerea nevoilor identificate.
AccelerIT - Audit Sistem Informatic

AccelerIT, prin procesul de audit sistem informatic, vă ajută să:

AccelerIT - Audit Sistem Informatic
 • Inventariați sistemele informatice utilizate in activitatea dumneavoastră;
 • Identificați modalitatea cea mai bună de a proteja informaţiile existente în compania dumneavoastră;
 • Elaborați strategia de legalizare a licenţelor software cea mai accesibilă;
 • Verificați conformitatea echipamentelor hardware cu specificaţiile livrate de furnizorul software;
 • Analizaţi procesele de business din cadrul companiei şi să le mapați pe fluxurile de lucru implementate în cadrul sistemului informatic;
 • Analizați şi interfaţaţi sistemele informatice existente în vederea optimizării proceselor şi creşterii calităţii datelor (introducerea unitară a datelor şi propagarea acestora în toate sistemele existente);

 • Controlaţi securitatea sistemului şi al politicilor de disaster recovery;
 • Analizaţi trasabilitatea tranzacţiilor;
 • Analizați rapoartele operaţionale şi manageriale oferite de sistem şi timpul necesar obţinerii acestora;
 • Analizaţi conformitatea documentaţiei sistemului cu sistemul implementat;
 • Elaboraţi cerinţele prin identificare şi intervievare de stakeholders, culegerea de informaţii, analiza şi înregistrarea cerinţelor;
 • În urma activităţii de auditare a sistemului informatic, specialiştii AccelerIT întocmesc raportul de audit care cuprinde:
 • Documentaţia operaţiunilor şi a testelor întreprinse;
 • Recomandările specialiştilor AccelerIT privind îmbunătăţirea sistemului informatic.
AccelerIT - Audit Sistem Informatic