Consultanță Implementare Software

Servicii de consultanță la

cele mai înalte standarde;

Identificare soluții și

implementare sisteme.

Consultanta Implementare Software - Solutii Software pentru cresterea productivitatii afacerii dumneavoastra Consultanță Implementare Software

De ce AccelerIT?

AccelerIT Services, prin experienţa consultanţilor săi, vă oferă servicii de consultanţă implementare software şi project management, parcurgând împreună cu echipa dumneavoastră toate etapele unui proiect de implementare în baza metodologiei de implementare dezvoltată şi recomandată de catre Microsoft, Sure Step 2010 Methodology.
Experienta Consultanta Implementare Software - Solutii Software pentru cresterea productivitatii afacerii dumneavoastra

Etapele procesului de implementare software și management de proiect:

Etapele procesului de implementare software
 • KICKOFF MEETING
 • Lansarea oficială a proiectului, planificarea acestuia şi a metodologiei de implementare agreate de toate părţile implicate.
 • ANALIZĂ
 • Analiza proceselor de business din cadrul organizaţiei client şi stabilirea configurărilor necesare pentru implementarea soluţiei în cadrul organizaţiei client.
  • Prezentăm Soluţia Standard;
  • Preluăm și clarificăm cerințele de training;
  • Analizăm detaliat procesele de business;
  • Colectăm cerinţele specifice de business ale beneficiarului (Business Requirements);
  • Revizuim cerinţele de business şi soluția de implementare;
  • Aprobare specificaţie funcţională;
  • Colectăm cerinţe de iniţializare sistem.

 • ASIGURĂM ASPECTELE LEGATE DE PROIECTARE ŞI DESIGN;
 • Scopul acestei faze este de a stabili modalitatea în care cerinţele de business vor fi implementate în cadrul sistemului. Această fază include documentaţia tehnică şi configurarea globală a soluţiei şi customizarea sistemului - astfel încât acesta să satisfacă cerinţele identificate în cadrul fazei de analiză. Consultanţii AccelerIT vor organiza workshop-uri periodice cu utilizatorii cheie ai beneficiarului în scopul validării soluţiei. Această fază cuprinde mai multe activităţi din care vom specifica doar câteva:
  • Elaborare document de design (Technical Design Document);
  • Configurarea şi customizarea sistemului;
  • Crearea unui subset de date în vederea testării interne a aplicaţiei;
  • Definire scenarii de testare;
Proiectare si Design Solutii Software

Dezvoltare Software - Solutii Software pentru cresterea productivitatii afacerii dumneavoastra
 • DEZVOLTARE
 • Scopul acestei faze este de a dezvolta şi testa funcţionalităţile specifice ale sistemului informatic implementat. În cadrul acestei faze vor fi efectuate dezvoltările specifice documentate în cadrul specificaţiei funcţionale şi a documentului de design, vor fi create integrările cu celelalte sisteme informatice existente în cadrul organizaţiei beneficiarului şi vor fi customizate aplicaţiile necesare migrării datelor din sistemele existente. La finalul acestei faze, echipa de testare AccelerIT efectuează testele funcţionale ale soluţiei pe baza scenariilor de testare documentate în faza de design. Tot în cadrul acestei faze, consultanţii AccelerIT definitivează materialele de training agreate în faza de analiză.

 • DEPLOYMENT
 • În cadrul acestei faze, echipa de implementare AccelerIT realizează instalarea sistemului informatic pe servere client. Această fază cuprinde mai multe activităţi din care enumerăm:
  • Efectuare training utilizatori;
  • Efectuare teste de acceptanţă, prin care utilizatorii cheie ai beneficiarului, pe baza scenariilor de testare agreate, efectuează testarea sistemului pentru a valida că soluţia este conformă cerinţelor acestora;
  • Migrare date, prin care echipa de implementare a beneficarului predă fişierele de import consultanţilor AccelerIT, iar aceştia verifică consistenţa datelor şi efectuează importul în cadrul sistemului informatic;
  • Verificare Checklist final pentru Go Live, activitate prin care cele două echipe de implementare verifică dacă toate condiţiile necesare pornirii live a proiectului sunt îndeplinite.
Deployment Software - Solutii Software pentru cresterea productivitatii afacerii dumneavoastra

Sisteme Informatice - Solutii Software pentru cresterea productivitatii afacerii dumneavoastra
 • OPERARE SISTEM ŞI PREDARE CĂTRE BENEFICIAR
 • Această fază implică ultimele activităţi necesare închiderii oficiale a proiectului. Echipa de implementare AccelerIT oferă asistenţă post Go Live şi pregăteşte livrarea proiectului şi a cunoştinţelor dobândite pe parcursul implementării către echipa IT a beneficiarului şi echipa de post implementare din cadrul AccelerIT.